Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko 

DNI FORMACJI MISYJNEJ
DLA KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH - WSPOMNIENIA

POSŁANIA NOWYCH MISJONARZY

XIV DIECEZJALNE SPOTKANIE MISYJNE
RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

UPROWADZENIE MISJONARZA TARNOWSKIEGO
KS. MATEUSZA DZIEDZICA

XIV DIECEZJALNE SPOTKANIE MISYJNE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH W KRYNICY

MISYJNE WAKACJE Z BOGIEM DLA MŁODZIEŻY - KRYNICA ZDRÓJ 2014 - ZAPRASZA

DNI SKUPIENIA DLA ANIMATORÓW ZAPRASZAMY

WIZYTA BP. ANDRZEJA JEŻA W REPUBLICE KONGA

LOULOMBO - UROCZYSTA EUCHARYSTIA Z OKAZJI 15. ROCZNICY MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. JANA CZUBY

 

 

Dyrektor Wydziału - Ks. dr Krzysztof Czermak
Sekretarka 
- p. mgr Lidia Rutkowska
Animacja i formacja - Ks. mgr lic. Piotr Boraca

ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów,
tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;
e-mail: ddm@diecezja.tarnow.pl
WWW: http://www.misje.diecezja.tarnow.pl

 

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;