SZKOƁA ANIMACJI MISYJNEJ - 5-9 lipca 2011

  Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;