Dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych 20-24.01. 2013Wydzia Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionw 30, 33-100 Tarnw, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;