Misyjne Wakacje z Bogiem 2013 - 30 VII-4 VIII Czchów (III i IV kl.) z jęz. angielskimWydzia Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionw 30, 33-100 Tarnw, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;