Misyjne Wakacje z Bogiem 2013 - 4 -15 VIII CzchĆ³w (I,II i III gimnazjum)Wydzia³ Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;