Misyjne Wakacje z Bogiem 2013 - 20-30 VIII Czchów (III kl. i IV kl.) z jęz. angielskimWydzia Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionw 30, 33-100 Tarnw, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;