Misyjne Wakacje z Bogiem - 29 lipca - 3 sierpniaWydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;