Szkoła Animacji Misyjnej 2003 r.

W dniach od 27 lipca do 2 sierpnia 2003 roku w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała miejsce Szkoła Animacji Misyjnej. Wzięło w niej udział 37 osób z kilku diecezji polskich: 8 księży, 9 sióstr zakonnych, 11 kleryków i 7 osób świeckich.

 Wydzia Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionw 30, 33-100 Tarnw, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;