Szkoła Animacji Misyjnej 2005 r.

W Szkole Animacji Misyjnej, która miała miejsce w dniach od 5 do 10 lipca w Domu Formacji Misyjnej im. ks, Jana Czuby w Czchowie wzięło udział 28 osób z 7 diecezji: 6 księży, 1 siostra zakonna, 3 kleryków i osoby świeckie. Uczestnicy odwiedzili "miejsca misyjne" naszej diecezji: Lipnicę Murowaną i Tropie. Gościem uczestników SAM byli misjonarze: p. Ewa Gawin z Kamerunu i ks. Piotr Kluk z Ekwadoru. Wykłady prowadził m. in. dyrektor krajowy PDM - ks. Jan Piotrowski.Wydzia Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionw 30, 33-100 Tarnw, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;