Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Dni formacji misyjnej dla DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ (DSM) - 2008


W dniach od 25 do 27 kwietnia w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miało miejsce misyjne spotkanie formacyjne dla dziewcząt z DSM-u. Wzięło w nim udział 53 osoby. Gościem spotkania był ks. Mariusz Maziarka, który powrócił niedawno z Peru.

Fotogaleria


Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;