Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Dni formacji misyjnej dla DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ (DSM) - 2009


W dniach od 17 do 19 kwietnia w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miało miejsce misyjnej spotkanie formacyjne dla przewodniczek Dziewczęcej Służby Maryjnej. Wzięło w nim udział 45 osób.

 


 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;