Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Argentyna

WYKAZ MISJONARZY PRACUJĄCYCH
W ARGENTYNIE

  1. Ks. Tadeusz Mastej,
    wyśw. 1963 r., wyjechał do Argentyny w 1978 r.
  2. Ks. Aleksander Piszczek,
    wyśw. 1970 r., wyjechał do Argentyny w 1980 r.

Artykuły
  1. Wspomnienia ks. Aleksandra Piszczka z pracy w Argentynie
  2. Odpowiedzialność za kościół powszechny
  3. Szlakiem tarnowskich fideidonistów w Ameryce Południowej (1)
  4. Zaangażowanie misyjne diecezji tarnowskiej w kontekście 50-lecia Fidei Donum.
Listy misjonarzy

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;