Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Boliwia

 WYKAZ MISJONARZY PRACUJĄCYCH W BOLIWII

  1. Ks. Kazimierz Stempniowski, 
    2002 r., wyjechał do Boliwii 25 XI 2006 r.
  2. Ks. Paweł Żurowski,
    wyśw. 2002 r., wyjechał do Boliwii 25 XI 2006 r.

Artykuły
  1. Odpowiedzialność za kościół powszechny
  2. Szlakiem tarnowskich fideidonistów w Ameryce Południowej (1)
  3. Wśród misjonarzy w Boliwii
  4. Zaangażowanie misyjne diecezji tarnowskiej w kontekście 50-lecia Fidei Donum
Listy misjonarzy

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;