Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Brazylia

WYKAZ MISJONARZY PRACUJĄCYCH W BRAZYLII

 1. Ks. Kazimierz Skórski,
  wyśw. 1991 r., wyjechał do Brazylii w 1995 r.
 2. Ks. Jan Kaczmarczyk,
  wyśw. 1995 r,, wyjechał do Brazylii w 2002 r.
 3. Ks. Roman Góra,
  wyśw. 1991 r., wyjechał do Brazylii w 2002 r.
 4. Ks. Marek Pawełek,
  wyśw. 1997 r., wyjechał do Brazylii w 2002 r.
 5. Ks. Tadeusz Sępek,
  wyśw. 1996 r,, wyjechał do Brazylii w 2005 r.

 

Artykuły
 1. Tarnowscy fideidoniści w Brazylii
 2. Zaangażowanie misyjne diecezji tarnowskiej w kontekście 50-lecia Fidei Donum
 3. Wśród misjonarzy w Brazylii
 4. Szlakiem tarnowskich fideidonistów w Ameryce Południowej (3)
 5. Trudy i radości misyjnej pracy w Brazylii (1)
 6. Trudy i radości misyjnej pracy w Brazylii (2)
 7. Trudy i radości misyjnej pracy w Brazylii (3)
 8. Odpowiedzialność za kościół powszechny
Listy misjonarzy

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;