Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Czad

MISJONARZ DIECEZJI TARNOWSKIEJ (FIDEIDONISTA) PRACUJĄCY AKTUALNIE
W CZADZIE

Ks. Stanisław Worwa,
wyśw. 2000 r., wyjechał do Czadu w 2004 r.Artykuły
  1. Symboliczna obecność w Czadzie
  2. Wizyta w „Tarnowskiej Afryce”
Listy misjonarzy

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;