Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Kazachstan

KSIĘŻA PRACUJĄCY W KAZACHSTANIE

 1. Ks. Janusz Potok,
  wyśw. 1997, wyjechał do Kazachstanu w 2005 r.
 2. Ks. Piotr Kluza,
  wyśw. 2004, wyjechał do Kazachstanu w VI 2008 r.
 3. Ks. Łukasz Niemiec,
  wyśw. 2009, wyjechał do Kazachstanu 12 IX 2011 r.
 4. Ks. Cezary Paciej,
  wyśw. 2009, wyjechał do Kazachstanu 12 IX 2011 r.
 5. Ks. Robert Pyzik,
  wyśw. 2011, wyjechał do Kazachstanu 11 IX 2014 r.

 


 

Książki
 1. Spotkanie z Kazachstanem
 2. Pod Słońcem Beskidów, pod gwiazdą Szanraku
Artykuły
 1. Kazachstan – kraj pełen nadziei
 2. Ksiądz Janusz Kaleta Administratorem Apostolskim w Kazachstanie
 3. Wywiad z ks. bp. Januszem Kaletą
 4. Zaangażowanie misyjne diecezji tarnowskiej w kontekście 50-lecia Fidei Donum
 5. Zachodni Kazachstan polem misyjnej pracy księży tarnowskich
 6. Ziemia nadziei...
Listy misjonarzy

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;