Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Republika Środkowoafrykańska

MISJONARZE DIECEZJI TARNOWSKIEJ (FIDEIDONIŚCI) PRACUJĄCY AKTUALNIE
W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ

 1. Ks. Marek Muszyński,
  wyśw. 1983 r., wyjechał do Republiki Środkowoafrykańskiej 10 X 1989 r.
 2. Ks. Mirosław Gucwa,
  wyśw. 1988 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej w 1992 r.
 3. Ks. Mieczysław Pająk,
  wyśw. 1990 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej w 1999 r.
 4. Ks. Marek Dziedzic,
  wyśw. 1994 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej w 1999 r.
 5. Ks. Jacek Kwiek,
  wyśw. 1998 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej 4 maja 2002 r.
  Powrócił z powodu choroby 14 stycznia 2011 r. Wyjechał ponownie 28 X 2014 r.
 6. Ks. Krzysztof Mikołajczyk,  
  wyśw. 1997 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej 23 IX 2009 r.
 7. Ks. Mateusz Dziedzic,
  wyśw. 2001 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej 23 IX 2009 r.
 8. Ks. Michał Rachwalski
  wyśw. 2007 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej 26 IX  2012 r.
 9. Ks. Leszek Zieliński,
  wyśw. 2007 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej 26 IX  2012 r.
 10.  Ks. Mateusz Gondek,
  wyśw. 2007 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej 18 IX  2013 r.
 11. Ks. Paweł Wróbel,
  wyśw. 2008 r., wyjechał do Rep. Środkowoafrykańskiej 18 IX  2013 r.
 12. P. Elżbieta Wryk, misjolog,
  wyjechała do Rep. Środkowoafrykańskiej w 1997 r. W 2003-2004 w Kamerunie.
  Powróciła w 2004 r. Wyjechała na nowo 23 IX 2008 r.

 

WOLONTARIUSZE DIECEZJI TARNOWSKIEJ PRACUJĄCY AKTUALNIE W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ

 1. P. Izabela Cywa, prac. admin., w Rep. Środkowoafrykańskiej od 10 X 2012 r. do 8 VIII 2013 r. i od 3 XII 2013 r.

 

Książki
 1. Zapisani w Sercu Afryki
 2. Jezus nie żartował

Filmy
 1. Trzy drogi z Bimbo
 2. W krainie Lobaye
 3. W dalekim Ouango
 4. Siewcy nadziei
 5. Na całe moje młode serce

Artykuły
 1. Ksiądz Mateusz nam udowodnił
 2. Pani Elżbieta Wryk po trzynastu latach spędzonych w Afryce
 3. Tak, byłem w RCA…
 4. Misyjna wizyta Pasterza Diecezji w Afryce
 5. Seminarium w Yole
 6. Z wizytą u tarnowskich misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej (1)
 7. Z wizytą u tarnowskich misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej (2)
 8. To nic, że tak daleko (2)
 9. Walka z Ewangelią przyczyną ewangelizacji
 10. Wizyta w „Tarnowskiej Afryce”
 11. Praca tarnowskich misjonarzy w Afryce widziana z bliska (1)
 12. Praca tarnowskich misjonarzy w Afryce widziana z bliska (2)
 13. W perspektywie kolejnego Jubileuszu
 14. Zaangażowanie misyjne diecezji tarnowskiej w Republice Środkowoafrykańskiej w kontekście 225-lecia istnienia diecezji
 15. Misja w Sercu Afryki
 16. Wielki Tydzien i Wielkanoc z „Seleka”
 17. O wydarzeniach w Bohong
 18. Szpital w Bagandou w konteście rebelii
 19. O trudnych chwilach w Bohong
 20. Przyszli i odeszli
Listy misjonarzy

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;