Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Dom Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie

 

Wielką rolę we wzroście świadomości misyjnej w Kościele tarnowskim odgrywa diecezjalny Dom Formacji Misyjnej w Czchowie. Został on poświęcony w dniu 3 maja 1998 roku, a w dniu 29 czerwca 2000 otrzymał imię ks. Jana Czuby - fideidonisty tarnowskiego zamordowanego w Rep. Konga w dniu 27 października 1998 roku. W dniu 20 czerwca 2005 roku został poświęcony drugi pawilon Domu. W ten sposób ośrodek wzbogacił się o kaplicę i salę wykładową, jak również pokoje, w których urlop mogą spędzać misjonarze.

W Domu organizowane są w zimie i w lecie tygodniowe Szkoły Animacji Misyjnej oraz na przestrzeni całego roku spotkania (dni formacyjne) zwłaszcza dla róż różańcowych, a także dla różnego rodzaju grup i stowarzyszeń. W okresie letnim 12-dniowe Misyjne Wakacje z Bogiem (z językiem angielskim) spędzają tu młodzież i dzieci. Podobne, choć krótsze turnusy organizowane są w zimie.

Dom dysponuje zasadniczo 49 miejscami. Służy również celom rekolekcyjnym oraz koleżeńskim spotkaniom kapłanów. Zapraszamy osoby nie tylko z diecezji tarnowskiej.

Każdego roku Dom przyjmuje na kilku- lub kilkunastodniowe turnusy ponad 1000 osób: dorosłych, młodzieży i dzieci. Od początku istnienia Domu do marca 2012 roku przewinęło się przezeń ponad 19 tys. osób.

 W Domu Formacji Misyjnej w Czchowie odbywają się spotkania formacyjne dla księży, sióstr, kleryków, a przede wszystkim świeckich, na które serdecznie zapraszamy (patrz informacje).

Widok od storny wschodniej

Widok od storny zachodniej

Widok od storny północnej

Widok od storny południowej


Widok od storny wschodniejPołączenie pawilonów (strona zachodnia
)Połączenie pawilonów (strona wschodnia
)Wejście główne
(strona południowa)Kaplica p.w. Redemptor hominis


Sala wykładowaHol i kawiarenkaBoisko sportowe

Miejsce na ognisko i spotkania pod pajotemTablica pamiątakowa z Patronem

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;