Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

POŚWIĘCENIE SZKOŁY W BRAZZAVILLE

 W dniu 22 października nuncjusz apostolski w Republice Konga Jan Romeo Pawłowski poświęcił w przy parafii pw. Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia w Brazzaville nowy budynek przeznaczony do nauki szkolnej i religii, w którym sale na pierwszym piętrze zostały sfinansowane przez kolędników misyjnych 2012 r. Projekt zrealizował ks. Bogdan Piotrowski – proboszcz parafii.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;