Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Loulombo - uroczysta Eucharystia z okazji 15. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby

W dniu 27 października w Loulombo miała miejsce uroczysta Eucharystia z okazji 15. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby. Uczestniczyło w niej około 300 byłych i obecnych parafian, trzech biskupów (biskup miejsca Luis Portela, pasterz archidiecezji Brazzaville abp Anatole Milandou oraz nuncjusz apostolski abp Jan Romeo Pawłowski), trzynastu księży (w śród nich inspirator tego przedsięwzięcia ks. Bogdan Piotrowski), trzy siostry józefitki - Polki i dwie pochodzenia afrykańskiego z innego zgromadzenia. Miejscowi parafianie przy grobie umieścili tablicę ze słowami księdza Jana, napisanymi dwa dni przed śmiercią w liście do ks. Andrzeja Kurka: „Zostaję na miejscu do końca”.


Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;