Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Wakacje z Bogiem 2014

Czchów:
  3 – 13 lipca
13 – 24 lipca
24 – 29 lipca
29 lipca – 3 sierpnia 
  4 – 15 sierpnia 
15 – 20 sierpnia 
20 -  30 sierpnia 

Krynica Zdrój:
26 lipca – 3 sierpnia 

Do zapisów zapraszamy uczniów uczęszczających aktualnie do wyżej wymienionych klas.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ddm@diecezja.tarnow.pl , ewentualnie telefonicznie na nr 14 6317370 przekazując następujące dane:  imię i nazwisko, klasa, parafia, nr pesel, nr kontaktowy do rodzica. 


Archiwum:
2006200720082009201020112012, 2013

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;