Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

XVI Spotkanie rodziców misjonarzy diecezjalnych

W dniach od 2 do 4 maja w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miało miejsce XVI Spotkanie rodziców misjonarzy diecezjalnych. Wzięło w nim udział 15 osób: matki, ojcowie księży tarnowskich i świeckich misjonarzy ewangelizujących w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Gośćmi spotkania byli misjonarze: ks. bp Jan Piotrowski, s. Elżbieta Kołpa FMM misjonarka z Angolii, ks. Stanisław Wojdak i ks. Witold Machalski – misjonarz w Ekwadorze (2007-2014).

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;