Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

MISYJNY DUCH NA KOZIEŃCU

Ostatnie dni wypełnione były powiewem misyjnego ducha, którego wlewał w serca animatorów misyjnych, oraz tegorocznych absolwentów SAMu w czasie dorocznych rekolekcji wiosennych ks. Bronisław Kowalik, długoletni misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej. Wzięło w nich udział blisko 40 osób przygotowujących się do pełnienia posługi animatora misyjnego, a także tych od lat animujących w parafiach naszej diecezji. 12 absolwentów dwuletniej SAM uzyskało tytuł animatora misyjnego. Uroczyste wręczenie krzyżyków misyjnych (wprost z Afryki) było dla wszystkich głębokim duchowym przeżyciem. Nasza misyjna ekipa rośnie w siłę. Gratulujemy nowym Animatorom i życzymy owocnej pracy misyjnej w swoim środowisku: parafii i szkoły!!! 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;