Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Święto Dzieci

 Najmłodsi tarnowianie solidaryzowali się z mieszkańcami Ameryki Południowej i Afryki. 25 maja podczas Misyjnego Święta Dzieci była okazja, by dowiedzieć się o sytuacji w krajach misyjnych oraz poznać realia życia na misjach. Ks. Andrzej Augustyn asystent Stowarzyszenia IM2, Pani Barbara Wójcik, prezes Stowarzyszenia Inicjatywy Młodzi Misjom, wraz z młodzieżą i licznymi wolontariuszami pragnęli w ten sposób przybliżyć mieszkańcom Tarnowa kulturę, zwyczaje i codzienne problemy mieszkańców krajów misyjnych, gdzie pracują tarnowscy misjonarze.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;