Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Festyn misyjny w Tylmanowej

6 lipca 2014 roku w Tylmanowej odbędzie się kolejny, już XII Podhalański Festyn Misyjny. To szczególne rodzinne świętowanie jest ściśle związane z uwrażliwianiem parafian i naszych gości na potrzeby innych, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących w różnych zakątkach świata, tam gdzie Chrystus jest jeszcze prawie nie znany. Spotkania z misjonarzami, występy zespołów, kiermasz pamiątek z krajów misyjnych jak co roku będą atrakcjami tego misyjnego święta. W tym roku naszą modlitwą i materialną pomocą wesprzemy kontynent azjatycki; ofiary które zostaną zebrane podczas Festynu będą stanowić wsparcie dla studentów z Chin.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;