Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

WIZYTA BISKUPA Z PAPUI-NOWEJ GWINEI

 W dniu 18 czerwca przebywał w diecezji tarnowskiej bp Anton Bal z Papui-Nowej Gwinei. Spotkawszy się z bp Janem Piotrowskim, na jego ręce złożył prośbę do biskupa tarnowskiego o księży do pracy w diecezji Kundiawa, której jest pasterzem. Na zdjęciu obok biskupów ks. Ryszard Wajda SVD, pochodzący z Olesna, pracujący od 28 lat w diecezji Kundiawa w Papui-Nowej Gwinei.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;