Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

SAM ODPALA WROTKI

Misje są najpiękniejszym sposobem dzielenia się wiarą. Dlatego zapraszamy wszystkich młodych na Szkołę Animacji Misyjnej, którą rozpoczynamy już 10 października.
Nasze spotkania dają możliwość formacji misyjnej, pogłębienia swojej wiary, spotkań z misjonarzami, a także zdobycia ciekawych informacji i umiejętności potrzebnych do: animowania dziecięcych i młodzieżowych grup duszpasterskich, organizacji dzieła Kolędników Misyjnych oraz podejmowania różnych innych form misyjnego zaangażowania.
Cykl formacyjny Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) trwający dwa lata, składa się z corocznych trzech sesji weekendowych uwieńczonych modlitewnym dniem skupienia.
Najbliższe sesje odbędą się w dniach: 10 – 12 października oraz 12 – 14 grudnia br.
Prosimy o zgłaszanie chęci swojego uczestnictwa do Wydziału Misyjnego telefonicznie 14-63-17-370 lub na adres mailowy ddm@diecezja.tarnow.pl do 25 września. Dolna granica wieku to 2 klasa gimnazjum.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;