Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

XIV DIECEZJALNE SPOTKANIE MISYJNE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH W KRYNICY

Serdecznie zapraszamy wszystkie członkinie i członków róż żywego różańca na ich XIV Diecezjalne Spotkanie Misyjne, które będzie miało miejsce w Krynicy w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w dniu 25 października na zakończenie Tygodnia Misyjnego. Będzie to jednocześnie wspomnienie osoby ks. Jana Czuby w 16. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 1000 pod przewodnictwem ks. bpa Jana Piotrowskiego, a zakończenie spotkania ok. godz. 1400.
Bardzo prosimy, aby uczestników spotkania (zarówno indywidualnych, jak i grupy) zgłaszać w Wydziale Misyjnym Kurii (tel. 14/6317370; lub e-mail: ddm@diecezja.tarnow.pl) do 20 października. Dla nich przewidziana jest drożdżówka z herbatą.

organizator Wydział Misyjny Kurii

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;