Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

MISYJNA MODLITWA ZA KS. MATEUSZA

Światowy Dzień Misyjny w Kościele tarnowskim był przeżywany nie tylko indywidualnie w każdej parafii, ale także w misyjnej wspólnocie, która w niedzielne popołudnie zgromadziła się w Tarnowie, aby w „Marszu o pokój i za prześladowanych chrześcijan” wyrazić swoją modlitewną solidarność z misjonarzami oraz tymi, którzy cierpią z powodu wojen coraz częstszych prześladowań ze względu na Chrystusa.

W sposób szczególny ofiarą tej przemocy stał się nasz tarnowski misjonarz, ks. Mateusz Dziedzic, który w nocy z 12 na 13 października w miejscowości Baboua w Republice Środkowoafrykańskiej został uprowadzony. Uprowadzenia dokonała uzbrojona grupa rebeliantów, tzw. Ludzie Miskina, pochodzący z Ruchu Demokratycznego Ludu Środkowoafrykańskiego, która chce wymienić kapłana i inne osoby na swojego przywódcę, przebywającego w więzieniu w Kamerunie.

Pół tysiąca wiernych przybyłych z różnych stron diecezji, wraz z rodziną uprowadzonego misjonarza, bp. Janem Piotrowskim, kapłanami, siostrami zakonnymi, kolędnikami misyjnymi, klerykami i mieszkańcy miasta modliło się Koronką do Bożego Miłosierdzia o uwolnienie ks. Mateusza Dziedzica. Pomiędzy dziesiątkami słuchaliśmy listu ks. Mateusza, pisanego w tygodniu misyjnym minionego roku, w którym misjonarz pisał o swoich nadziejach i lękach związanych z rebelią, ciągłymi napadami i niepokojem ogarniającym serca swoich parafian.

Nasz Marsz ze śpiewem nadziei przeszedł do tarnowskiej katedry, gdzie sprawowaliśmy Eucharystię w intencji uwolnienia tarnowskiego misjonarza. Rodziny z dziećmi po Mszy św. uczestniczyły w misyjnym śpiewaniu na tarnowskim rynku animowanym przez nasz misyjny zespół i animatorów misyjnych.

Uwieńczeniem naszej Niedzieli Misyjnej , był panel dyskusyjny z uczestnictwem misjonarzy: ks. Marka Muszyńskiego, ks. Jacka Kwieka, oraz świeckich misjonarek: p. Iwony Ligas oraz p. Izabelli Cywa.

Po każdej Mszy św. p. Iwona Ligas prowadziła animacje misyjną, dając świadectwo o misyjnej posłudze kapłanów oraz świeckich misjonarzy. Dzieci z PDMD już od rana prowadziły animacje na ulicach pod hasłem: „Obejmij Misjonarza Modlitwą”, zapraszając przechodniów do modlitwy w intencji poszczególnych misjonarzy.

Miejmy nadzieje, że wspólna modlitwa i misyjna solidarność zgromadzonych w Tarnowie diecezjan będzie kolejnym etapem coraz pełniejszego zaangażowania się coraz większej rzeszy chrześcijan, którzy „nie pozwolą się okradać z radości ewangelizacji!”

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;