Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

XIV Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Różańcowych

W dniu 25 października, w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Krynicy Zdroju miało miejsce XIV Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Różańcowych diecezji tarnowskiej. Eucharystię celebrował nowo mianowany biskup kielecki Jan Piotrowski. Gośćmi spotkania byli: ks. Marek Muszyński, który wyjechał do Afryki 25 lata temu oraz p. Izabela Cywa, która przeżyła rebelię w Republice Środkowoafrykańskiej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 1500 osób z 79 parafii diecezji tarnowskiej. Całość spotkania zakończyła się modlitwą różańcową, również o uwolnienie ks. Mateusza Dziedzica.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;