Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

KONKURS NA HYMN KOLĘDNIKÓW TRWA!

 Tak, jak w ubiegłym roku zapraszamy wszystkim muzykalnych Kolędników Misyjnych oraz ich sympatyków do podjęcia tegorocznego tematu kolędowania, który brzmi: "Ma toto ti amolenge." Co znaczy w języku polskim: "Usłysz płacz dzieci".
Wśród tylu nieszczęść dotykających dzieci w krajach misyjnych największym z nich są wojny. Mają różny charakter, polityczny, gospodarczy, a czasem nawet religijny. W każdym z tych przypadków dzieci cierpią bardziej aniżeli dorośli.
Tegoroczne kolędowanie będzie czasem modlitwy za te cierpiące dzieci.

Zgłoszenia prosimy przesyłać jak najszybciej, a ostateczny termin, to 16 listopada 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 26 listopada na naszych stronach www oraz na FB,
Wręczenie NAGRÓD na spotkaniu Kolędników misyjnych 10 stycznia.
Hymn powinien zawierać melodyjny i rytmiczny refren (4 wersy) oraz 2 krótkie zwrotki .
CZEKAMY NA WASZE PROPOZYCJE!!!

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;