Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Fideidoniści diecezji tarnowskiej

adresy archiwum | reportaż fotograficzny |
Dane z 22 grudnia 2014

 

AFRYKA

CZAD

REP. KONGA

REP. ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA RAZEM

1

2

11 14

 

AMERYKA

ARGENTYNA

BOLIWIA

BRAZYLIA

EKWADOR

PERU

RAZEM

2

3

5

3

8

21

 

AZJA

KAZACHSTAN

RAZEM

5

5

Diecezja tarnowska ma w Afryce również reprezentantów misjonarzy świeckich: w Kamerunie (1), w Rep. Środkowoafrykańskiej (1), oraz jednego wolontariusza w Kamerunie.
Wszystkich misjonarzy fideidonistów tarnowskich jest 40, co stanowi 13% fideidonistów polskich.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;