Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Wakacje z Bogiem 2015

Do zapisów zapraszamy uczniów uczęszczających aktualnie do wyżej wymienionych klas. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ddm@diecezja.tarnow.pl lub telefonicznie na nr 14 6317370 przekazując następujące dane: imię i nazwisko, klasa, parafia, nr pesel, nr kontaktowy do rodzica.

Czchów:
   2- 11 lipca – kl. I – III gimn.
11 – 22 lipca kl. IV – VI
22 – 28 lipca – Kl. III – IV – z j. angielskim
28 lipca – 8 sierpnia – kl. V – VI
  8 – 19 sierpnia – kl. I – III gimn.
19 – 25 sierpnia – kl. IV – V
25 – 30 sierpnia – kl. III – IV – z j. angielskim

Wierchomla:
22 - 29 lipca - młodzież ponadgimnazjalna

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;