Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Mungo Maboko

Pod tym tytułem od marca 2004 roku przeprowadzamy akcję personalnej pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo w Afryce, zaczynając od Rep. Środkowoafrykańskiej, gdzie projekt akcji się zrodził i rozpoczął. Dotychczas objęła ona kilkanaście osób niepełnosprawnych ruchowo. Na pomoc czekają kolejni potrzebujący. W Afryce na każdym kroku można spotkać osoby całkowicie lub częściowo ograniczone w ruchu. Osoby te, odpowiednio - całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy, nie mając żadnych zabezpieczeń finansowych ze strony państwa, liczą na pomoc każdego, a zwłaszcza misjonarzy.

"Mungo maboko" w języku sango oznacza podanie ręki, pomoc. Pomoc, o której piszemy, jest formą podania wędki, a nie ryby, komuś, kto zdany jest na własne siły, aby jeść, ubrać się, zbudować prymitywny dom pokryty liśćmi bambu, czyli aby przeżyć. Jest to pomoc praktycznie jednorazowa, polegająca na zapewnieniu możliwości zorganizowania warsztatu pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zazwyczaj taka osoba zajmuje się małym handlem na terenie wioski. Jest to stoisko z kawą, cukrem, solą, mydłem i rzeczami codziennego użytku. Dochód zapewniłby danej osobie podstawowe utrzymanie, a jednocześnie pozwoliłby na zdobywanie środków na zakup nowych towarów. Na rozpoczęcie takiej działalności potrzebne jest ok. 40 tys. CFA (frank afrykański), co odpowiada sumie ok. 250 złotych

Akcją tą chcielibyśmy objąć wszystkie osoby w przedstawionej powyżej sytuacji życiowej, zgłaszane przez naszych misjonarzy, nie tylko z Afryki. Zachęcamy więc wszystkich naszych misjonarzy, aby zgłaszali do naszej centrali osoby z ich parafii, które - według ich misjonarskiej oceny - mogłyby skorzystać z takiej pomocy.

Możemy pomagać pojedynczo lub zbiorowo. Ktoś ma intencję i osobistą motywację indywidualnej pomocy, może to uczynić sam. Ładną też inicjatywą będzie poinformowanie innych osób (np. w rodzinie czy środowisku pracy) - zwłaszcza jeśli budżet nie pozwala na jednorazowy duży wydatek - i wraz z nimi uskładać wspomnianą sumę dla konkretnej osoby. Podmiotem pomagającym może więc być też np. zespół klasowy lub nieformalna grupa parafialna.

Każdy, kto pomaga, otrzymuje zdjęcie osoby objętej tą jednorazową pomocą i podstawowe dane o niej. Będzie czymś bardzo chrześcijańskim objęcie takiej osoby patronatem duchowym, wyrażającym się w pamięci modlitewnej. Można by takiej osobie przesłać też zdjęcie osoby lub grupy, która pomogła. Osoby wspomagane zwykle są chrześcijanami i chętnie okażą swą wdzięczność przez modlitwę i ofiary duchowe.

Zainteresowanych akcją "Mungo maboko" prosimy o kontakt z Diecezjalnym Dziełem Misyjnym w Tarnowie w siedzibie Wydziału Misyjnego Kurii (tel. 631-73-70). Wszystkich zaś misjonarzy, którzy przez lekturę "Głoście Ewangelię" lub jakimkolwiek sposobem dowiedzieli się o tej akcji, zapraszamy, by wpisywali swych dotkniętych przez los parafian na listę potrzebujących pomocy.

Oto niektóre osoby z Republiki Środkowoafrykańskiej, które skorzystały z pomocy naszych dobroczyńców:


  
  

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;