Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Wakacje z Bogiem 2007

MISYJNE WAKACJE Z BOGIEM 2007

God bless you - Niech Bóg Cię błogosławi. W rzeczywistości, jaką jest coraz większa sekularyzacja, radością napawał fakt, że dzieci i młodzież podczas pięciu z siedmiu turnusów Misyjnych Wakacji z Bogiem, organizowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne diecezji tarnowskiej, dzięki nauce języka angielskiego, próbowały błogosławić Boga i chwalić Go również w tym języku. Turnusy z nauką języka angielskiego odbyły się w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej w Czchowie, natomiast jeden dziecięcy i jeden młodzieżowy, jak co roku, miał swoją bazę w schronisku młodzieżowym w Krynicy-Słotwinach.

Pomimo uatrakcyjnienia wypoczynku i połączenia go z nauką języka angielskiego, głównym celem Misyjnych Wakacji z Bogiem była jednak taka formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży, która otwiera coraz szerzej serca formowanych na Boga oraz na tych braci i siostry, którzy ciągle oczekują na łaskę wiary i wyzwolenie, jakie niesie Chrystus.

Inspiracją do misyjnego otwarcia i zaangażowania, bez wątpienia, były również spotkania z misjonarzami, którzy dzieląc się swoimi doświadczeniami misyjnej pracy, opowiadali też o sytuacji afrykańskich czy latynoamerykańskich dzieci - rówieśników, uczestników MWB. Trzeba być pełnym nadziei, że w sercach wielu dzieci nastąpiła przemiana, zwłaszcza po konfrontacji własnego stylu życia i tego wszystkiego co posiadają na co dzień, z sytuacją dzieci w krajach misyjnych.

Uczestnicy tegorocznych Misyjnych Wakacji z Bogiem, w liczbie 257 dzieci i 105 młodzieży, pochodzili z 7 polskich diecezji. Byli również uczestnicy z USA. W tym roku opiekę nad uczestnikami sprawowało 7 księży, 4 siostry służebniczki starowiejskie, 3 werbistki, 4 diakonów, 5 kleryków i 14 osób świeckich.

  1. Turnus z j. angielskim dla dzieci w DFM w Czchowie (22 VI-2 VII)
  2. Turnus z j. angielskim dla dzieci w DFM w Czchowie (9-20VII)
  3. Turnus z j. angielskim dla młodzieży gimnazjalnej w DFM w Czchowie (22 VII - 2 VIII)
  4. Turnus z j. angielskim dla dzieci w DFM w Czchowie  (2-13 VIII)
  5. Turnus z j. angielskim dla dzieci w DFM w Czchowie (13-24 VIII)
  6. Turnus dla dzieci w Krynicy-Słotwiny (22 VI-3 VII)
  7. Turnus dla młodzieży starszej w Krynicy-Słotwiny (3-14 VII)

Misyjne Wakacje z Bogiem - 2006

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;