Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Dni Formacji Misyjnej - 2007

Dni formacji misyjnej dla KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

W diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie-Kozieńcu podczas ferii zimowych organizowane są dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych. Potrzeba takich dni jest ewidentna. Chodzi o to, aby chodzenia po kolędzie dzieci nie kojarzyły tylko ze zbieraniem ofiar, ale by ono było bodźcem do ich głębszego przeżywania chrześcijaństwa, w tym również zaangażowania misyjnego. Uczestnicy poznają lub pogłębiają znajomość Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które winno być obecne w ich formacji przez cały rok. Otrzymali oni, zresztą, takie zadanie od swojego Biskupa podczas diecezjalnych styczniowych spotkań kolędników misyjnych. Uczestnicy mają również możliwość spotkań z misjonarzami, pierwszymi świadkami misji oraz oglądnąć filmy misyjne. Poznają też bliżej kraje, konkretne misje, dzieci i misjonarzy, dla których w danym roku oddali zebrane ofiary.

Dni Formacji Misyjnej 2007:

14-17 stycznia


17-20 stycznia


20-23 stycznia


23-26 stycznia


11-14 lutego


14-17 lutego

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;