Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Inicjatywa M2 czyli MŁODZI DIECEZJI TARNOWSKIEJ DLA MISJI

Dzień 13 maja od 25 lat stał się nierozłącznie związany z osobą Ojca św. Jana Pawła II. Wtedy to bowiem miał miejsce zamach na jego życie. Data ta była zatem dobrą okazją dla wszystkich przeżywających dzień skupienia (o tym poniżej) do wsłuchania się w głos Największego Misjonarza naszych czasów. Przedmiotem szczególnej uwagi stały się słowa Papieża: "Zwracam się przede wszystkim do ludzi młodych, aby byli otwarci na misyjne powołanie do głoszenia Ewangelii" . Zarówno te słowa, jak i przede wszystkim rodzące się w trakcie przeżywania Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) pragnienie większego zaangażowania się na rzecz misji, stało się okazją powołania do istnienia przedsięwzięcia INICJATYWA M 2 ( IM 2 czyli Młodzi Misjom) diecezji tarnowskiej. Głównym celem tej inicjatywy jest animacja misyjna wśród młodych tejże diecezji (szczególnie uczniów szkół średnich) przez ich rówieśników, którzy ukończyli SAM. INICJATYWA M 2 pragnie to czynić przede wszystkim przez propagowanie Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła oraz Diecezjalnego Dzieła Misyjnego, w ramach którego akcję Mungo maboko chce otoczyć wyjątkową troską.
 
Podczas tegorocznego dnia skupienia SAM-owiczów powołany został pierwszy Zarząd IM 2 . Osobą odpowiedzialną za IM 2 została wybrana Anna Krok (par. Gródek k. Grybowa), a jej zastępcą Grzegorz Pamuła (Tarnów - Katedra). Swoje pierwsze kroki IM 2 rozpoczęła od zachęcania młodzieży do udziału w tegorocznych Misyjnych Wakacjach z Bogiem, które specjalnie dla młodych odbyły się od 14 do 25 lipca br. w Krynicy, a prowadził je ks. Andrzej Augustyn. Młodzi w roku szkolnym będą mieć możliwość wzięcia udziału w specjalnie dla nich organizowanej SAM. w trzech spotkaniach.
 
Zapraszamy (patrz Informacje na naszych stronach).

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;