Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Wakacje z Bogiem 2006

Our Father who Art in heaven.... zwracały się do Boga dzieci i młodzież podczas czterech z siedmiu turnusów Misyjnych Wakacji z Bogiem organizowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne diecezji tarnowskiej. Cztery turnusy z nauką języka i jeden bez odbyły się w Diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej w Czchowie, natomiast jeden dziecięcy i jeden młodzieżowy, jak co roku, miał swoją bazę w schronisku młodzieżowym w Krynicy-Słotwinach.

Choć głównym celem Misyjnych Wakacji z Bogiem jest formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży to nie bez znaczenia jest fakt, że uczestnicy oprócz zasłużonego wypoczynku, jaki im się należy podczas wakacji, próbowali swoich sił i pogłębiali umiejętność posługiwania się obcym językiem. Powiększyli zasób słów z angielskiego związanych z religią. Dodatkowym motywem do przyswajania znajomości języka angielskiego były spotkania z misjonarzami, którzy na co dzień muszą rozmawiać przynajmniej w dwóch językach.

Uczestnicy tegorocznych Misyjnych Wakacji z Bogiem w liczbie 260 dzieci i 95 młodzieży pochodzili z 7 polskich diecezji. Byli również uczestnicy z Dani, Anglii i USA. W tym roku opiekę nad uczestnikami sprawowało 7 księży, 5 sióstr służebniczek starowiejskich, jedna werbistka i dominikanka, 11 kleryków i 14 osób świeckich.

  1. Turnus z j. angielskim dla dzieci w DFM w Czchowie (23 VI-3 VII)
  2. Turnus z j. angielskim dla dzieci w DFM w Czchowie (10-21VII)
  3. Turnus z j. angielskim dla młodzieży gimnazjalnej w DFM w Czchowie (24 VII-4 VIII)
  4. Turnus z językiem angielskim dla dzieci w DFM w Czchowie (4-15 VIII)
  5. Turnus dla dzieci w DFM w Czchowie (15-26 VIII)
  6. Turnus dla dzieci w Krynicy-Słotwiny (3-14 VII)
  7. Turnus dla młodzieży starszej w Krynicy-Słotwiny (14-25 VII)

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;