Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Dni Formacji Misyjnej

Dni formacji misyjnej dla DSM

W diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie-Kozieńcu organizowane są dni formacji misyjnej dla dziewcząt z DSM. Ponieważ być dzieckiem Maryi to przede wszystkim naśladować Ją w niesieniu Chrystusa innym, dziewczęta, zwłaszcza te, które są kandydatkami na przewodniczki lub już tę rolę pełnią, poznają ideę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które winno towarzyszyć ich maryjnej formacji. Uczestniczki mają możność spotkań z misjonarzami, pierwszymi świadkami misji.

Archiwum:  2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2001, 2000, 1999 


 Dni formacji misyjnej dla KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

W diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie-Kozieńcu podczas ferii zimowych organizowane są dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych. Potrzeba takich dni jest ewidentna. Chodzi o to, aby chodzenia po kolędzie dzieci nie kojarzyły tylko ze zbieraniem ofiar, ale by ono było bodźcem do ich głębszego przeżywania chrześcijaństwa, w tym również zaangażowania misyjnego. Uczestnicy poznają lub pogłębiają znajomość Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które winno być obecne w ich formacji przez cały rok. Otrzymali oni, zresztą, takie zadanie od swojego Biskupa podczas diecezjalnych styczniowych spotkań kolędników misyjnych. Uczestnicy mają również możliwość spotkań z misjonarzami, pierwszymi świadkami misji oraz oglądnąć filmy misyjne. Poznają też bliżej kraje, konkretne misje, dzieci i misjonarzy, dla których w danym roku oddali zebrane ofiary.

2013

   8 - 11 lutego
11 - 14 lutego
17 - 21 lutego
21- 24 lutego

 Archiwum: 2012, 2011,  2010, 2009, 2008, 2007,


 Dni formacji misyjnej dla RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

W Domu Formacji Misyjnej w Czchowie organizowane są również Dni formacji misyjnej dla członków ruchu Światło-Życie. Potrzeba świadomości i formacji misyjnej w ramach ruchów i stowarzyszeń katolickich jest oczywista i potwierdzona została w encyklice Redemptoris missio (nr 72) oraz w adhortacji Ecclesia in Europa (nr 49). 

2008, 2009, 20102012,

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;