Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

VII KRAJOWY KONGRES MISYJNY DZIECI

„OD BAŁTYKU PO GÓR SZCZYTY JESTEŚMY MISJONARZAMI JEZUSA”
VII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci, 6 - 7.06.2008 r., w Krakowie Łagiewnikach
 

„Od Bałtyku po gór szczyty jesteśmy misjonarzami Jezusa” - pod tym hasłem odbył się w dniach 6 – 7 czerwca 2008 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach VII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci. Spotkanie dzieci było centralnym punktem obchodów 150-lecia obecności Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce. Tutaj w Krakowie, na przełomie lat 1857/58, siostry szarytki i księża misjonarze Wincentego a Paulo rozpowszechnili ideę niesienia pomocy dzieciom misji, którą zapoczątkował w 1843 roku francuski biskup Karol Forbin Janson. Na jubileuszowe spotkanie zostały zaproszone wszystkie dzieci zrzeszone w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci, ale także te zaangażowane w innych grupach duszpasterskich w swoich parafiach wraz z opiekunami, animatorami, rodzicami, wychowawcami i duszpasterzami. Kongres był dla nich okazją, aby bliżej zapoznać się z ideą Dzieła i dołączyć do grona małych misjonarzy Jezusa.

W pierwszym dniu kongresu miał miejsce koncert dziecięcych zespołów muzycznych, które przyjechały z różnych stron Polski, zatytułowany „Polskie dzieci dzieciom świata”. Wśród występujących był zespół z naszej diecezji, z parafii Szczurowa.

W drugim dniu kongresu, już od wczesnych godzin porannych, dzieci, ubrane w barwne stroje kontynentalne z kwiatami duchowych darów w dłoniach, wypełniały plac przed bazyliką Bożego Miłosierdzia. Z diecezji tarnowskiej przybyło prawie 1300 dzieci z 38 parafii. Opiekunowie, po zgłoszeniu grupy w recepcji, mogli odebrać dla swoich podopiecznych „pakiet kongresowy” – podręczny plecak w kolorach misyjnych, pamiątkowy znaczek kongresowy i dwie książeczki. Jedna z nich zawierała podstawowe informacje o tym, co każdy mały misjonarz powinien wiedzieć o Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Z drugiej książeczki dzieci miały możliwość poznania radości i problemów braci i sióstr z Afryki, Azji, Oceanii, Ameryki i najmłodszego Kościoła w Mongolii. Do każdego pakietu dołączony był jeden egzemplarz Świata Misyjnego – dwumiesięcznik PDMD oraz dwa jubileuszowe obrazki z modlitwą wdzięczności do Dzieciątka Jezus za 150 lat PDMD w Polsce. Jeden obrazek dla dziecka uczestniczącego w spotkaniu a drugi dla kolegi, koleżanki, aby wszystkie polskie dzieci „Od Bałtyku po gór szyty” przyłączyły się do PDMD i swoją codzienną modlitwą, ofiarami i wyrzeczeniami wspierały Ojca Świętego w budowaniu MOST-u braterstwa z rówieśnikami z całego świata i aby wszystkie dzieci poznały Pana Jezusa. Dla dzieci została przygotowana loteria misyjna, namioty bajek i domki z różnych kontynentów. Przy tej okazji ofiarą materialną mogły wesprzeć swoich rówieśników z Mongolii.

Po uroczystym otwarciu kongresu, o godz. 9.30, dzieci udały się na spotkanie z misjonarzami w grupach kontynentalnych. Następnie mali misjonarze zapełnili plac przed ołtarzem polowym, aby o godz. 12.00 uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza z udziałem ks. bp Antoniego Długosza z diecezji częstochowskiej, który wygłosił homilię, oraz ks. bp Jana Szkodonia z archidiecezji krakowskiej i ks. bp Jan Zająca, kustosza łagiewnickiego sanktuarium i zebranych kapłanów. Specjalnym gościem kongresu był o. Patryk Byrne, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, rezydujący w Rzymie. Przybyli dyrektorzy Papieskich Dzieł z Czech, Słowacji, Węgier, Austrii. Na tę okoliczność słowa pozdrowienia przesłał ks. kard. Ivan Dias, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

W homilii ksiądz biskup Antoni Długosz nawiązał do przywiezionych przez dzieci kwiatów. Kwiaty mówią o wierze i miłości tego, który je ofiaruje. Każdy chlubi się tym kwiatem, bo przez cały rok pracował nad tym, aby swoimi dobrymi czynami powiedzieć Panu Jezusowi, że pamięta jako misjonarz o ofierze swojego życia i modlitwie za dzieci świata, które Go nie znają. Wspólnie z dziećmi nakreślił sylwetkę prawdziwego misjonarza Jezusa. Misjonarz to człowiek, który nie tyko myśli o swoim kraju, ale o całym świecie. Pan Jezus powołuje nas, jak przed dwoma tysiącami powołał Apostołów i mówi: Idźcie na cały świat i głoście moją Ewangelię. Niech każdy człowiek pozna mnie. Jestem Bogiem - Miłością. Każde dziecko, może wypełnić zadanie misjonarza Jezusa. Może modlić się o to, aby wszystkie dzieci świata poznały Zbawiciela. Podejmować wyrzeczenia, dobre czyny oraz pogłębiać wiedzę na temat misji. I bardzo ważne zadanie: żyć w miłości i zgodzie z bliźnimi.

Ksiądz Biskup przywiózł uczestnikom spotkania jubileuszowego szczególny prezent - misyjny krzyż, którym na zakończenie Eucharystii kardynał Dziwisz udzielił dzieciom błogosławieństwa.

W liturgii mszy świętej dzieci dziękowały za łaskę 150 lat istnienia w Polsce PDMD i modliły się za dzieci świata, szczególnie za małych braci i siostry z Mongolii.

Po krótkiej przerwie na posiłek wznowiono wspólne świętowanie. Dzieci, które wzięły udział w ogólnokrajowym konkursie organizowanym przez Komisję Episkopatu ds. Misji: „Mój szkolny kolega z misji”, odebrały nagrody.

O godzinie 15.00 uczestnicy Jubileuszowego spotkania wraz z innymi pielgrzymami polecili problemy świata Jezusowi w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

Kongres dobiegał końca. Pożegnalne słowo do uczestników i organizatorów jubileuszowego świętowania oraz uroczystego rozesłania dokonał ks. Jan Piotrowski, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Przed błogosławieństwem dzieci odmówiły modlitwę kongresową zapisaną na obrazkach jubileuszowych. Przyszedł czas nie rozstania, ale misyjnego posłania.

Dzieci teraz będą potrzebować pomocy dorosłych, aby owoce Jubileuszowego spotkania pomnażać w codziennej modlitwie, ofierze duchowej i materialnej w intencjach dzieci misji. Troskę o pielęgnowanie ducha misyjnego wśród dzieci wyraził również Pasterz diecezji ks. bp Wiktor Skworc w liście do dzieci na dzień 1 czerwca 2008 r. Zaprosił i wezwał małych diecezjan do niesienia pomocy dzieciom w krajach misyjnych w ramach spotkań grup PDMD w parafiach i szkołach. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci czeka na dzieci z naszych parafii, a rówieśnicy z krajów misyjnych bardzo liczą na pomoc dzieci z Polski. To pragnienie wiele razy wyrażał sługa Boży papież Jan Paweł II. Mówił: „Jakby to było pięknie, gdyby wszystkie dzieci polskie włączyły się w dzieło niesienia pomocy misjom i aby wśród dzieci rozpowszechnił się zwyczaj modlitwy i codziennego ofiarowania życia za misje”. Czy pragnienie Umiłowanego Papieża Rodaka Jana Pawła II zostanie zrealizowane zależy teraz w dużej mierze od dorosłych, którzy zajmują się wychowaniem chrześcijańskim dzieci.

Alina Zięć
 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;