Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Wakacje z Bogiem 2008

Dzieci:

20 VI – 30 VI Czchów (IV kl. – V kl.) z jęz. angielskim  
12 VII – 23 VII Krynica-Słotwiny (IV kl. – VI kl.)  
5 VII – 16 VII Czchów (V kl. i VI kl.) z jęz. angielskim  
16 VII – 26VII Czchów (III kl. i IV kl.) z jęz. angielskim  
18 VIII – 29 VIII Czchów (III kl. i IV kl.) z jęz. angielskim  


Młodzież:

23 VII – 3 VIII Krynica-Słotwiny (III klasa gimnazjum i szkoły średnie)  
27 VII – 7 VIII Czchów (I i II gimnazjum) z jęz. angielskim  
7 VIII – 18 VIII Czchów (I i II gimnazjum) z jęz. angielskim  

 


Archiwum:

2006, 2007

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;