Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Wakacje z Bogiem 2009

Dzieci:

19 VI - 29 VI Czchów (III kl. - IV kl.) z jęz. angielskim  
19 VI - 29 VI Piwniczna (III kl. - IV kl.)  
  3 VII - 14 VII Czchów (V kl. i VI kl.)  
 6 VIII - 17 VIII Czchów (IV kl i V kl) z jęz. angielskim  
17 VIII - 28 VIII Czchów (III kl. i IV kl.) z jęz. angielskim  


Młodzież:

  4 VIII - 15 VIII Piwniczna (szkoły średnie)  
26 VII - 6 VIII Czchów (I i II gimnazjum)  
14 VII - 25 VII Czchów (II i III gimnazjum)  

 


Archiwum:

2006, 2007, 2008, 2009

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;