Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Informacje

DZIEŃ PAMIĘCI I MODLITWY ZA MISJONARZY MĘCZENNIKÓW (24 III)

Inicjatywa obchodów tego Dnia została podjęta we Włoszech w 1993 roku, a dzisiaj podejmowana jest na różnych kontynentach. Podejmujemy ją również w Polsce w dniu 24 marca. Z tej okazji centrala krajowa PDM przygotowuje specjalne materiały (Misyjne Materiały Liturgiczne) dostępne w każdej parafii. Zechciejmy włączyć się we wspomnienie tego dnia, mając świadomość, że nasza diecezja wydała czterech misjonarzy, którzy zostali zamordowani podczas pełnienia posługi misyjnej.

XVII  SPOTKANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

10 stycznia 2014 r. w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej odbędzie się XVII Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych. Rozpocznie się ono o godz. 10:00 animacją misyjną przybyłych dzieci. Mszy  św. koncelebrowanej przewodniczył będzie biskup Andrzej. Po niej jedna z grup zakolęduje księdzu biskupowi. Następnie uczestnicy spotkania wezmą udział w konkursie pt. „Spieszmy do Betlejem”. Zapraszamy wszystkich kolędników do udziału w tym spotkaniu. Zgłaszamy grupy wcześniej!

DOM FORMACJI MISYJNEJ W CZCHOWIE IM. KS. JANA CZUBY ZAPRASZA

W Domu Formacji Misyjnej w Czchowie odbywają się dni formacji misyjnej (dfm), na które serdecznie zapraszamy różne grupy:

Styczeń: 30 – 1 II Finał konkursu dla kolędników misyjnych „Wiarę w Chrystusa przypieczętowali krwią”
Luty: turnusy dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych.

Zgłoszenia prosimy kierować do naszego biura. Początek spotkania dla grup weekendowych w piątek o godz. 18:00 (przyjazd od 17:00), a zakończenie w niedzielę przed południem.

PIOSENKI MISYJNE

Wszystkim, którzy dokonują animacji misyjnej dzieci, polecamy płytkę CD „Otwórzmy serca” z piosenkami misyjnymi dla najmłodszych. Do końca lipca oferujemy promocyjną (kongresową) cenę, zachęcając do uczynienia z tej płytki narzędzia animacji.

DZIECI DZIECIOM PISZĄ LISTY

Zwracamy się do animatorów i opiekunów grup PDMD, aby zachęcali swych wychowanków (przynajmniej niektórych) do pisania krótkich listów do dzieci z Rep. Środkowoafrykańskiej, Brazylii czy innych krajów, gdzie pracują nasi misjonarze. Przyniosłoby to z pewnością wartości wychowawcze, które promuje Dzieło. Można pisać po polsku – niektórzy nasi misjonarze zgłaszają gotowość tłumaczenia listów swoim wychowankom. Dzieci mogłyby wymienić między sobą zdjęcia, a w listach pisać o doświadczeniu Kościoła i radości z działalności w ramach PDMD, które w solidarności z papieżem i Kościołem powszechnym, czyni wiele dobra dla dzieci całego świata.

ABC ANIMACJI MISYJNEJ DZIECI

W naszym biurze można nabyć książkę niezbędną do prowadzenia animacji misyjnej wśród dzieci w ramach różnych grup parafialnych i nie tylko. Nabywając ją, można otrzymać potrzebne informacje, dotyczące szczegółów animacji w ramach PDMD.

MISJE NA STRONACH WWW

 Papieskie Dzieła Misyjne, w których nasza diecezja ma swój żywy udział, posiadają swoją witrynę internetową – www.missio.org.pl. Zachęcamy ogniska misyjne i grupy PDMD, aby zaznaczyły ślad swojej działalności na tych stronach. Diecezjalne strony o misjach znajdują się pod adresem – www.misje.diecezja.tarnow.pl. Swoje strony posiadają również ks. Henryk Chlipała – www.picasaweb.google.com/kshenryk oraz nasi księża pracujący w Kazachstanie – www.rc.net/kazakhstan.

ZBIERAJĄC UŻYWANE ZNACZKI, POMAGAMY MISJOM

Obszerna informacja na ten temat została podana w pierwszym numerze 1997 roku na s. 72-73 (patrz również archiwum www.misje.diecezja.tarnow.pl). Znaczki można odsyłać również na adres: „Posłaniec Ducha Świętego”, Al. Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz, z dopiskiem „znaczki”.

APEL DO ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

Zwracamy się z prośbą do zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza tych, które mają swoich reprezentantów na misjach (takich zgromadzeń jest kilka w naszej diecezji!), aby nie wahały się włączyć w pracę misyjną w ramach animacji prowadzonej podczas wakacji w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie oraz w ramach biuletynu „Głoście Ewangelię” (np. listy od misjonarzy, propozycje duszpasterskie).

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;