Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Wakacje z Bogiem 2011

Papieskie Dzieła Misyjne w naszej diecezji, jak co roku, organizują Misyjne Wakacje z Bogiem (MWB) dla dzieci i młodzieży. Wszystkie turnusy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej organizowane będą w połączeniu z nauką języka angielskiego. Chętni na nie winni się zgłosić do Wydziału Misyjnego Kurii (tel. 014/6317370). Zapisując uczestnika na MWB, należy podać jego imię i nazwisko, parafię, PESEL i pokryć koszty pobytu. Wtedy otrzymuje się kartę uczestnictwa. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznych. By dowiedzieć się o Misyjnych Wakacjach z Bogiem (MWB),kliknij tutaj

  

Oto terminy turnusów:

Dzieci:
24 VI – 5 VII              Czchów (IV kl. i V kl.) z jęz. angielskim 
21 VII – 1 VIII            Czchów (VI kl. I gimn.) z jęz. angielskim 
12 VIII – 23 VIII        Czchów (IV kl. i V kl.) z jęz. angielskim 
23 VIII – 29 VIII        Czchów (III kl. i IV kl.) z jęz. angielskim 

Młodzież: 
1 VIII – 12 VIII          Czchów (II i III gimnazjum) z jęz. angielskim Archiwum:

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;