Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Księżą tarnowscy na Wschodzie

Dane z 1 grudnia 2011

 KSIĘŻA DIECEZJI TARNOWSKIEJ 
PRACUJĄCY AKTUALNIE W KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ  

KSIĘŻA PRACUJĄCY NA UKRAINIE
 
 1. Ks. Andrzej Malig, wyśw. 1987 r., wyjechał w 1991 r. (archidiec. lwowska)
 2. Ks. Wojciech Bukowiec, wyśw. 1990 r., wyjechał w 1994 r. (archidiec. lwowska)
 3. Ks. Zbigniew Pabjan, wyśw. 1990 r., wyjechał w 1998 r. (archidiec. lwowska)
 4. Ks. Stanisław Goryl, wyśw. 1971 r., 1998-2007 r. i od 2008 r. (archidiec. lwowska)
 5. Ks. Krzysztof Sapalski, wyśw. 1998 r., wyjechał w 2001r. (archidiec. lwowska)
 6. Ks. Artur Zaucha wyjechał w 2002 r. (archidiec. lwowska)
 7. Ks. Marcin Płaneta, wyśw. 2002 r., wyjechał w 2005 r. (diec.odesko-synferopolska)
 8. Ks. Andrzej Rogóż, wyśw. 2004 r., wyjechał w 2006 r. (archidiec. lwowska)
 9. Ks. Marek Wójcik, wyśw. 1993 r., wyjechał w 2007 r. (archidiec. lwowska)
 10. Ks. Marek Wojnarowski, wyśw. 1989 r., wyjechał w 2007 r. (archidiec. lwowska)
 11. Ks. Andrzej Wilk, wyśw. 2004 r., wyjechał w 2007 r. (diec.odesko-synferopolska)
 12. Ks. Marian Stępień, wyjechał w 2008 r. (archidiec. lwowska)
 13. Ks. Dariusz Piechnik, wyśw. 2005 r., wyjechał w 2009 r. (archidiec. lwowska)
 14. Ks. Rafał Zborowski, wyśw. 2003 r., wyjechał w 2010 r. (archidiec. lwowska)
 15. Ks. Marcin Miraś, wyśw. 2008 r., wyjechał w 2011 r. (archidiec. lwowska)
 16. Ks. Krzysztof Szebla, wyśw. 2003 r., wyjechał w 2011 r. (archidiec. lwowska – sem.)
 
KSIĘŻA PRACUJĄCY NA BIAŁORUSI

 1. Ks. Andrzej Dolański, wyśw. 1996 r., wyjechał w 1998 r. (archidiec. mińsko-mohyl.)
 2. Ks. Adam Dynak, wyśw. 1998 r., 1999-2007 r. (diec. witebska), od 2008 archidiec. mińsko-mohyl.)

Diecezja tarnowska z funduszu Diecezjalnego Dzieła Misyjnego udziela księżom pracującym na Ukrainie i Białorusi regularnej pomocy w postaci subsydiów osobistych i zakupie samochodów. Do dnia 1 grudnia 2011 roku księża ci otrzymali 39 samochodów: na Ukrainę (33), na Białoruś (5) i do Estoni (1)..

Na temat pracy tarnowskich księży na Wschodzie zobacz: Diecezjalny Biuletyn Misyjny nr 3 i 4 z 2003 roku i nr 4 z 2006 r.:
Odradzający się Kościół (1) 
Odradzający się Kościół (2) 
Księża tarnowscy w Kościele na Białorusi
Praca duszpasterska kapłanów Diecezji Tarnowskiej w krajach byłego bloku wschodniego

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;