Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

AMOLENGE TI AFRIKA - DZIEŁO MISYJNE IM. SIOSTRY KINGI KOZDRÓJ

W diecezji tarnowskiej powstaje Dzieło misyjne, któremu będzie patronować zmarła w lutym 2011 r. siostra Kinga Kozdrój, diecezjalna animatorka Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i sekretarka Wydziału Misyjnego przy tarnowskiej Kurii. Będzie to więc: Misyjne Dzieło Pomocy Afrykańskim Dzieciom im. siostry Kingi Kozdrój – o nazwie AMOLENGE TI AFRIKA (Dzieci Afryki). Z pomocy niesionej przez to Dzieło, będą korzystać dzieci krajów afrykańskich, wśród których pracują tarnowscy misjonarze, również siostry służebniczki. Dzieło to da możliwość włączenia się w tę szczególną pomoc tym wszystkim, którzy bliżej znali siostrę Kingę: przyjaciołom, kolegom i koleżankom, ziomkom, również animatorom i misjonarzom. Podlegać ono będzie istniejącemu już od wielu lat Diecezjalnemu Dziełu Misyjnemu i będzie przede wszystkim formą pamięci o siostrze Kindze, wyrażonej przez niesienie pomocy najmłodszym mieszkańcom Afryki, których swoją miłością siostra Kinga otaczała za swego życia.

Ukazała się również broszura-wspomnienie o siostrze Kindze Kozdrój (140 stron ze zdjęciami i świadectwami 55 osób duchownych i świeckich).

Konto Dzieła im. siostry Kingi Kozdrój:
Diecezjalne Dzieło Misyjne
94124019101111000008978378
z dopiskiem: "Amolenge ti Afrika"

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;