Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Wakacje z Bogiem 2012

Papieskie Dzieła Misyjne w naszej diecezji, jak co roku, organizują Misyjne Wakacje z Bogiem (MWB) dla dzieci i młodzieży w Czchowie. Wszystkie turnusy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej organizowane będą w połączeniu z nauką języka angielskiego. Chętni na nie winni się zgłosić do Wydziału Misyjnego Kurii (tel. 014/6317370). Zapisując uczestnika na MWB, należy podać jego imię i nazwisko, parafię, PESEL i pokryć koszty pobytu. Wtedy otrzymuje się kartę uczestnictwa. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznych.

 

By dowiedzieć się o Misyjnych Wakacjach z Bogiem (MWB), kliknij tutaj

     5-15 VII
      16-27 VII
     2-12 VIII
 
     13-23 VIII
 
     23-29 VIII
  

Archiwum:

20062007200820092010, 2011, 2012

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;