Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Misyjne Wakacje z Bogiem 2013

Papieskie Dzieła Misyjne w naszej diecezji, jak co roku, organizują Misyjne Wakacje z Bogiem (MWB) dla dzieci i młodzieży. Wszystkie turnusy dla dzieci organizowane będą w połączeniu z nauką języka angielskiego. Chętni na nie winni się zgłosić do Wydziału Misyjnego Kurii (tel. 014/6317370). Zapisując uczestnika na MWB, należy podać jego imię i nazwisko, parafię, pesel, numer telefonu kontaktowego i pokryć koszty pobytu. Po dokonaniu tych formalności otrzymuje się kartę uczestnictwa. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznych. By dowiedzieć się o Misyjnych Wakacjach z Bogiem (MWB), kliknij tutaj.  

Dzieci:
  4-15 VII Czchów (III, IV, V kl.) z jęz. angielskim 
15-25 VII Czchów (V i VI kl.) z jęz. angielskim 
30VII-4 VIII Czchów (III i IV kl.) z jęz. angielskim 

15-20 VIII Czchów (IV i V kl.) z jęz. angielskim 
20-30 VIII Czchów (III kl. i IV kl.) z jęz. angielskim 

Młodzież:
25-30 VII Czchów (I,II i III kl.gimnazjum) 
4 -15 VIII Czchów (I,II i III gimnazjum) 


Archiwum:

20062007200820092010, 20112012

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;