Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ

W Republice Środkowoafrykańskiej ciągle brak stałego pokoju i spokoju. Choć dotychczas nasi diecezjalni misjonarze (18 września dojechało dwóch nowych) nie doznali żadnej materialnej i fizycznej szkody, „Seleka” dopuszcza się bestialskich ataków zwłaszcza na ludność cywilną, oszczędzając zawsze muzułmanów. Nie tak dawno miały miejsce krwawe rozboje na północy kraju (np. Bossangoa, gdzie zginęło ponad 100 osób, w tym dwoje z Europy), zwłaszcza w diecezji Bouar, gdzie pracuje pięciu naszych misjonarzy i gdzie wikariuszem generalnym jest ks. Mirosław Gucwa. W tej diecezji szczególny akt okrucieństwa dokonał się w Bohong. Napadnięto na plebanię afrykańskich księży, na dom sióstr i zrabowano mienie. Śmierć w wiosce i okolicach poniosło ponad 30 osób, a ponad 2400 domów zostało zniszczonych (na naszej stronie misje.diecezja.tarnow.pl można przeczytać opis tragicznych wydarzeń, którego autorem jest ks. Mirosław Gucwa). Nasza diecezja pospieszyła naszym braciom w Bohong z oczekiwaną przez nich pomocą materialną. Straty zawsze omijają wyznawców islamu. W innych miejscowościach na północy np. w Paua miały miejsce podobne wypadki. Te wszystkie wydarzenia noszą na sobie znamię prześladowania wyznawców Chrystusa.
 
W samej diecezji Bouar ogłoszono dzień 22 września Dniem Solidarności z Bohong. My, chrześcijanie diecezji tarnowskiej, przyłączmy się w duchu wiary do tej inicjatywy obejmując w tym dniu swoją modlitwą w kościołach wszystkich mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej i wszystkich misjonarzy, pośród których jest 10 kapłanów, 1 misjonarka świecka i 2 wolontariuszki świeckie –  posłanych przez Kościół tarnowski.
 
Módlmy się nieustannie o siłę i nadzieję dla wszystkich misjonarzy, a także dla miejscowej ludności. Prośmy też o przemianę serc tych, którzy sieją niepokój i zniszczenie. Módlmy się o to codziennie nie czekając na zachętę do modlitwy z czyjejkolwiek strony. Dzień 22 września jest tylko okazją do naszej mobilizacji w tym względzie. Inspirujmy więc ciągłą modlitwę w parafiach i w rodzinach.
 

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;