Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo MabokoSpotkania misyjne róż żywego różańca

Archiwum

Dni formacji misyjnej dla RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE - 2008

Dni formacji misyjnej dla RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE - 2009

8-10 maja

Dni formacji misyjnej dla RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE - 2010

7-9 maja

Dni formacji misyjnej dla RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE - 2012

18-20 maja

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;